Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1097

Data ogłoszenia: 2019-06-13

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym

 • Data aktu prawnego: 2001-06-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 14
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1425 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1328 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1246 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1434 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1424 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1026 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy
 • Dz.U. 2004 r. Nr 97 poz. 975 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2004 r. wsprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 94 poz. 929 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym
 • Dz.U. 2004 r. Nr 94 poz. 928 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania testów leśnego materiału podstawowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 62 poz. 584 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2004 r. wsprawie struktury organizacyjnej Biura Nasiennictwa Leśnego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 31 poz. 272 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy
 • Dz.U. 2004 r. Nr 20 poz. 190 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat
 • Dz.U. 2003 r. Nr 86 poz. 803 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. wsprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 86 poz. 802 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień