Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 • Data aktu prawnego: 2006-08-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 31
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1052 -  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015
 • Dz.U. 2013 r. poz. 918 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013–2018
 • Dz.U. 2013 r. poz. 609 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1038 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 września 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
 • M.P. 2011 r. Nr 44 poz. 480 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów
 • Dz.U. 2010 r. Nr 249 poz. 1668 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
 • Dz.U. 2010 r. Nr 122 poz. 830 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych
 • M.P. 2010 r. Nr 17 poz. 183 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości bio¬komponentów
 • Dz.U. 2008 r. Nr 3 poz. 12 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 110 poz. 757 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008—2013
 • M.P. 2007 r. Nr 53 poz. 607 -  Uchwała Rady Ministrów nr 134/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008—2014”
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 23 ust.5

  Rada Ministrów w terminie do dnia 15 czerwca może określić, w drodze rozporządzenia, inną wysokość współczynnika redukcyjnego, o którym mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata, biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku biokomponentów i paliw ciekłych.

   

   

  [Szczegóły]