Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

  • Data aktu prawnego: 1991-01-12
  • Data wejścia w życie aktu: 1991-01-30
  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
    Liczba aktów wykonawczych: 43
  • Dz.U. 2007 r. Nr 102 poz. 696 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 142 poz. 1023 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
  • Dz.U. 2004 r. Nr 107 poz. 1138 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. wsprawie ewidencji podatkowej nieruchomości
  • Brak niezrealizowanych upoważnień