Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 795
 • Dz.U. 2024 r. poz. 818 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 771 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
 • Dz.U. 2024 r. poz. 760 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu
 • Dz.U. 2024 r. poz. 741 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 740 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 739 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii
 • Dz.U. 2024 r. poz. 738 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2024 r. poz. 671 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa
 • M.P. 2024 r. poz. 638 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 563 -  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki
 • M.P. 2024 r. poz. 560 -  Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
 • M.P. 2024 r. poz. 556 -  Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
 • M.P. 2024 r. poz. 500 -  Zarządzenie nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej
 • M.P. 2024 r. poz. 471 -  Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
 • M.P. 2024 r. poz. 462 -  Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej
 • M.P. 2024 r. poz. 453 -  Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przemysłu lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 451 -  Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków
 • M.P. 2024 r. poz. 400 -  Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości
 • M.P. 2024 r. poz. 381 -  Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004–2024
 • M.P. 2024 r. poz. 379 -  Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Pakietu Legislacyjnego „Gotowi na 55 %”
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]