Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 748
 • M.P. 2023 r. poz. 1482 -  Zarządzenie nr 654 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
 • M.P. 2023 r. poz. 1455 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 1384 -  Zarządzenie nr 652 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego
 • M.P. 2023 r. poz. 1356 -  Zarządzenie nr 643 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1328 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka
 • M.P. 2023 r. poz. 1286 -  Zarządzenie nr 606 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1264 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1263 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1262 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • M.P. 2023 r. poz. 1212 -  Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1205 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 1128 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 1071 -  Zarządzenie nr 425 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Negatywnym Zjawiskom Demograficznym
 • M.P. 2023 r. poz. 1062 -  Zarządzenie nr 409 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do realizacji zadań utworzonego Ministerstwa Cyfryzacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1055 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 1041 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 1036 -  Zarządzenie nr 392 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1019 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
 • Dz.U. 2023 r. poz. 911 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej
 • M.P. 2023 r. poz. 849 -  Zarządzenie nr 313 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]