Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Data aktu prawnego: 2019-06-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-08-01

  z wyjątkiem przepisów art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 47 ust. 4 i 5, art. 59 ust. 4 i 5, art. 63 ust. 1 pkt 3, działu IV, art. 143 pkt 3, art. 171 oraz załącznika do ustawy, które weszły w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2031 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (art. 149)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (art. 152)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2163 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (art. 153 pkt 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2308 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 150)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 45 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 145 i art. 153 pkt 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 55 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (art. 153)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 284 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 143)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 628 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 146)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 710 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 147)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 868 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 148)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 953 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (art. 144)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1079 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 151)
  Liczba aktów wykonawczych: 22
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2286 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2023 r. w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 439 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Brak niezrealizowanych upoważnień