Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1287

Data ogłoszenia: 2019-07-11

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-06-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-09-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 5 oraz art. 7 pkt 8, które weszły w życie z dniem 12 lipca 2019 r.;
  2) art. 7 pkt 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 26 lipca 2019 r.;
  3) art. 7 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2203 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 967 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 1, art. 6 pkt 1, art. 7 pkt 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1530 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1900 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2153 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 7 pkt 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 341 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 3, art. 7 pkt 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1148 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 7 pkt 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień