Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 • Data aktu prawnego: 2018-03-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-04-30

  z wyjątkiem art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 541
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 23) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1641 - (art. 56) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 141) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 2296
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1649 - (art. 13) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 62) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1291
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 158) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 44) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2244 - (art. 32) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 124) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 59) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 647

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień