Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1309

Data ogłoszenia: 2019-07-15

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-06-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-08-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 20, który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2019 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.;
  2) art. 28, który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2019 r.;
  3) art. 7 pkt 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 756 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 845 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1020 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1188 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (art. 13)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1496 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (art. 18)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1540 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (art. 19)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1916 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2204 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2321 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (art. 14)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2363 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 506 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 725 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 737 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 916 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1182 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1186 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1256 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1302 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 16)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień