Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Data aktu prawnego: 1989-05-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1989-05-23
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 94
 • Dz.U. 2024 r. poz. 709 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Stowarzyszenie Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
 • Dz.U. 2024 r. poz. 638 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi
 • Dz.U. 2024 r. poz. 450 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Centrum Dzieł Diecezji Opolskiej „DRACHMA”
 • Dz.U. 2024 r. poz. 392 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 391 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej”
 • Dz.U. 2024 r. poz. 384 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2024 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu „Emmanuel”
 • Dz.U. 2024 r. poz. 216 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1782 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1781 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat ds. Misji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1753 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 1243 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1214 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Dom Miłosiernego Samarytanina
 • Dz.U. 2023 r. poz. 648 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
 • Dz.U. 2023 r. poz. 299 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Pilskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1950 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Wrocławskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1067 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki
 • Dz.U. 2022 r. poz. 802 -  Rozporządzenie Ministra–Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 693 -  Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
 • Dz.U. 2022 r. poz. 555 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Wydawnictwo „Jedność”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 429 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej”
 • Brak niezrealizowanych upoważnień