Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

  • Data aktu prawnego: 2010-09-24
  • Data wejścia w życie aktu: 2015-03-01

    z wyjątkiem art. 62, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
    Liczba aktów wykonawczych: 22
  • Dz.U. 2011 r. Nr 195 poz. 1153 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
  • Dz.U. 2011 r. Nr 168 poz. 1010 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
  • Brak niezrealizowanych upoważnień