Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1403

Data ogłoszenia: 2019-07-29

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-07-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-08-13

  z wyjątkiem przepisów:
  1) art. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a, pkt 4–11, 13–16, 18–20, 21 lit. a i c, pkt 22–24, 27 i 28, art. 8 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  2) art. 4–7 i art. 15–18, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2422 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 8, art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1454 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1466 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1932 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 521 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 542 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 701 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 1, art. 8, art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1396 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 3)
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 50) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2151 - (art. 7) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2361 - (art. 3) Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień