Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Data aktu prawnego: 1966-06-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1967-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 859 - (art. 9) Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego
  • Dz.U. 2024 r. poz. 858 - (art. 58) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2760 - (art. 5 i art. 14 pkt 2) Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 2505
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1681 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1523 - (art. 37) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 34) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1369 - (art. 27) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1193 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1130 - (art. 18) Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 852 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 614 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 556 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 33) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2640 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2180 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2127 - (art. 40) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 - (art. 39) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1692 - (art. 8) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 - (art. 3) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 479
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1 - (art. 7) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2270 - (art. 39) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 3) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2052 - (art. 4) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1981 - (art. 3) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1927 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1666 - (art. 55) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1236 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1177 - (art. 65) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1005 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 802 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 41 - (art. 2) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Dz.U. 2021 r. poz. 11 - (art. 2) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 64) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1492 - (art. 1 i art. 9) Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1427
  • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 16 pkt 3, art. 19) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2070 - (art. 1 i art. 12 pkt 1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1901 - (art. 53) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 - (art. 3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 - (art. 2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1553 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1501 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 3) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1438
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 3) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2432 - (art. 2) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 - (art. 4) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2192 - (art. 20) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 64) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1499 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1356 - (art. 2) Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1314
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1104 - (art. 3) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1009 - (art. 2) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 110) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 252) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2491 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1954 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2017 r. sygn. akt K 27/15
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1475 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1201
  • Dz.U. 2017 r. poz. 933 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1860 - (art. 15) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 53) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1244 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1228 - (art. 2) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 868 - (art. 32) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 599
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 - (art. 32) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1649 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1419 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1322 - (art. 102) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1269 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 - (art. 403) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 774 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
  • Dz.U. 2015 r. poz. 539 - Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 396 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 218 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 211 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 87 - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 1619
  • Dz.U. 2014 r. poz. 567 - (art. 12) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1289 - (art. 111) Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - (art. 135) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1342 - Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
  • Dz.U. 2012 r. poz. 855 - (art. 80a) Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 1015
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954
  • Dz.U. 2005 r. Nr 183 poz. 1538 - (art. 187) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Dz.U. 2005 r. Nr 172 poz. 1438 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 86 poz. 732 - Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1203 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 871 - (art. 15) Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 870 - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 68 poz. 623 - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo celne
  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 - (art. 35) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 217 poz. 2124 - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. ozmianie ustawy oautostradach płatnych oraz ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 193 poz. 1884 - Ustawa z dnia 10 września 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 135 poz. 1268 - (art. 17) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 718 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 216 poz. 1824 - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych 0przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679 - (art. 9) Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1672 - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
  • Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz. 1387 - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1178 - (art. 43) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe
  • Dz.U. 2002 r. Nr 127 poz. 1090 - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. ozmianie ustawy opomocy państwa wspłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz 0ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 984 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 110 poz. 968
  • Dz.U. 2002 r. Nr 89 poz. 804 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 156) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2002 r. Nr 41 poz. 365 - Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 125 poz. 1368 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. ozmianie ustawy opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 123 poz. 1353 - (art. 56) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 98 poz. 1068 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Dz.U. 2001 r. Nr 76 poz. 809 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji
  • Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1315 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2000 r. Nr 120 poz. 1268 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 114 poz. 1193 - Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy — Prawo działalności gospodarczej
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1126 - Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 944 - Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 41) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 - (art. 308) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
  • Dz.U. 1996 r. Nr 146 poz. 680 - Ustawa z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy - Prawo budowlane.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 43 poz. 189 - Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 85 poz. 426 - Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1993 r. Nr 28 poz. 127 - Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1992 r. Nr 20 poz. 78 - Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1991 r. Nr 36 poz. 161
  • Dz.U. 1990 r. Nr 34 poz. 198 - Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 21 poz. 126 - Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Dz.U. 1982 r. Nr 45 poz. 289 - Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
  • Dz.U. 1982 r. Nr 30 poz. 210 - (art. 270) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
  • Dz.U. 1975 r. Nr 16 poz. 91 - Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
 • Dz.U. 1966 r. Nr 24 poz. 151
  Liczba aktów wykonawczych: 80
 • Dz.U. 2024 r. poz. 1023 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 789 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 626 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
 • Dz.U. 2024 r. poz. 504 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia
 • Dz.U. 2024 r. poz. 432 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 431 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 426 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 316 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 315 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia
 • Dz.U. 2024 r. poz. 171 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1626 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1856 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 432 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 431 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 247 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 320 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 176 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 67 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 31 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień