Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1469

Data ogłoszenia: 2019-08-06

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-07-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-11-07

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 6, 7, 20, 22, 30, 34, 44, 46, 47, 52–59, 66, 85, 94, 118, 119, 121–123, 125, 151–153, 155, pkt 157 lit. c, 158, 166–168, 170–173, pkt 187 lit. b, pkt 211 lit. a, 223, 224, 226–228, 230–233, art. 4, art. 5 pkt 7 i 8 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r.;
  2) art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2020 r.;
  3) art. 1 pkt 198–202, które wchodzą w życie z dniem 7 lutego 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2023 r. poz. 614 - (art. 16) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 71) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2089 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień