Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1520

Data ogłoszenia: 2019-08-13

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-07-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-09-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 6 pkt 10 i 11, art. 7 pkt 2, art. 9 i art. 23, które weszły w życie z dniem 14 sierpnia 2019 r.;
  2) art. 3 pkt 4, 6–11, art. 4, art. 8 i art. 25 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2019 r.;
  3) art. 3 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 13 września 2019 r.;
  4) art. 6 pkt 1, 2, pkt 3 lit. a i b i pkt 4 oraz art. 19, art. 20 i art. 21 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.;
  5) art. 1 pkt 21 i 24, art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 15, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  6) art. 1 pkt 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 72) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
 • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 58) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień