Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

 • Data aktu prawnego: 2019-07-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-08-29
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1201 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 27)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 28)
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2765 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności energetycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 790 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2285 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 10 ust.10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór wniosku oraz jego format umożliwiający przetwarzanie danych oraz format załączników do wniosku

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 10 ust.10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  2) szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób obliczania

  tych danych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 10 ust.10 pkt 3

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa

  w ust. 3 pkt 3, oraz sposób gromadzenia tych danych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 10 ust.10 pkt 4

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  4) szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 10 ust.10 pkt 5

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  5) szczegółowy zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 6a pkt 4

   

   

  [Szczegóły]