Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju

 • Data aktu prawnego: 2019-07-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-09-05
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1491 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (art. 30)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 483 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 29)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (art. 31)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1355 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 26)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1378 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1431 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 28)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1543 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 25)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (art. 32)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 310 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 24)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1445 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 27)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień