Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1590

Data ogłoszenia: 2019-08-23

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

 • Data aktu prawnego: 2019-07-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-09-07

  z wyjątkiem:
  1) art. 5 pkt 7 lit. a, c oraz d, które weszły w życie z dniem 24 sierpnia 2019 r., z mocą od dnia 31 lipca 2015 r.;
  2) art. 5 pkt 5 lit. b, pkt 21, pkt 22 lit. a, pkt 27 lit. b tiret pierwsze i pkt 28, art. 9 pkt 7 lit. a oraz art. 27, które wchodzą w życie z dniem 30 września 2019 r.;
  3) art. 10 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.;
  4) art. 1 pkt 2 w zakresie art. 45 ust. 2d, art. 4 pkt 4 lit. i, art. 5 pkt 15 lit. b, pkt 24 lit. b, pkt 27 lit. b tiret drugie, art. 10 pkt 2 i pkt 4 lit. b, art. 11 pkt 1 i 2 oraz art. 16 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
  5) art. 4 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie oraz lit. b w zakresie art. 95b ust. 4, pkt 3 lit. a w zakresie art. 96 ust. 1 pkt 4, pkt 4 lit. a tiret pierwsze, lit. b, c oraz k, pkt 6 lit. b, art. 5 pkt 9 lit. b, art. 9 pkt 5 lit. a tiret drugie w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 10 i lit. b, pkt 6 lit. a tiret drugie w zakresie art. 7a ust. 1 pkt 9 oraz pkt 11 lit. a tiret drugie w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 3e, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1991 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (art. 13)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 823 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 865 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 697 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2429 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 162 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 300 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 357 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 408 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 499 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 537 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 576 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 645 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 700 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 784 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 993 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1127 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień