Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 • Data aktu prawnego: 2019-07-31
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-10-01

  z wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1779 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (art. 14)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 180 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (art. 17)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (art. 23)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1020 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 13)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1270 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 16)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2192 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (art. 24)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2386 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 22)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 869 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1455 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1482 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1507 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 19)
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • M.P. 2024 r. poz. 127 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego
 • M.P. 2022 r. poz. 254 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień