Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • Data aktu prawnego: 2019-07-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-09-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 ust. 2, art. 6 pkt 2 oraz art. 7 ust. 3, które weszły w życie w zakresie:
  a) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2019 r.,
  b) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2020 r.,
  c) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z dniem 23 czerwca 2021 r.;
  2) art. 15–28, które weszły w życie z dniem 6 marca 2021 r.;
  3) art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2, art. 29–34 i art. 51, które weszły w życie z dniem 6 września 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2021 r. poz. 412 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności
 • Brak niezrealizowanych upoważnień