Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1716

Data ogłoszenia: 2019-09-09

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-07-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-09-17

  z wyjątkiem art. 1 pkt 12 w zakresie art. 25 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2002 r. Nr 166 poz. 1361 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1933 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1137 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1474 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1945 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2068 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2204 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2214 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 53 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1124 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 8)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień