Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1726

Data ogłoszenia: 2019-09-10

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-07-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-10-11

  z wyjątkiem art. 1 pkt 15, art. 2 pkt 3, art. 3 pkt 3, art. 5 pkt 1, art. 7, art. 9, art. 10 pkt 1, art. 13 pkt 1 i art. 14 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 11 marca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2356 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2387 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 147 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 161 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 289 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 330 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 828 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 917 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1499 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1529 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1569 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (art. 1 i art. 15 pkt 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień