Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1781

Data ogłoszenia: 2019-09-19

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • Data aktu prawnego: 2018-05-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-05-25
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1781
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 161) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 168) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1000
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • M.P. 2024 r. poz. 44 -  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • M.P. 2024 r. poz. 43 -  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 697 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • M.P. 2019 r. poz. 666 -  Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
 • Dz.U. 2019 r. poz. 164 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym
 • M.P. 2018 r. poz. 827 -  Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
 • Brak niezrealizowanych upoważnień