Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 1905

Data ogłoszenia: 2019-10-08

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-10-23

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 7 w zakresie art. 77a ust. 4 oraz pkt 14 i 15, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
  2) art. 6, który wszedł w życie z dniem 8 października 2019 r., z mocą od dnia 30 września 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 399 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 408 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 499 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 662 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 784 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień