Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 2070

Data ogłoszenia: 2019-10-29

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-07-30

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 88, który wszedł w życie z dniem 30 października 2019 r.;
  2) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2019 r.;
  3) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  4) art. 1 pkt 49–52 i 89, art. 2 pkt 10 i 12, art. 4, art. 9, art. 13 ust. 2 pkt 2 i art. 14 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 30 października 2020 r.;
  5) art. 1 pkt 82 lit. a i b, art. 2 pkt 17 oraz art. 12, które wchodzą w życie z dniem 20 lutego 2021 r.;
  6) art. 1 pkt 12 w zakresie art. 26c § 5 pkt 2 lit. b oraz pkt 13 w zakresie art. 26ca § 3 pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.;
  7) art. 1 pkt 55, art. 2 pkt 16 lit. b, art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 października 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 425 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (art. 12 pkt 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1270 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1302 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2187 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2386 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 300 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 676 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1169 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1438 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 1 i art. 12 pkt 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1553 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (art. 12)
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1492 - (art. 9) Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
 • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 19) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień