Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Data aktu prawnego: 2000-12-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1980
  • Dz.U. 2023 r. poz. 588 - (art. 61) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 412 - (art. 123) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
  • Dz.U. 2023 r. poz. 177 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2254 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2185 - (art. 16) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1688
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1370 - (art. 27) Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 102) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 24 - (art. 46) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 630
  • Dz.U. 2020 r. poz. 285 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 2178
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1038 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 8) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2164
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1633 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 664 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 58) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2212
  • Dz.U. 2017 r. poz. 624 - (art. 15) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2007 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1961 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 56) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1604
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1001 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 50 - (art. 3) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1505 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 678
  • Dz.U. 2015 r. poz. 211 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1722 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 11) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 78) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 669
  • Dz.U. 2011 r. Nr 120 poz. 690 - (art. 92) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
  • Dz.U. 2011 r. Nr 106 poz. 622 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  • Dz.U. 2009 r. Nr 31 poz. 206 - (art. 71) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Dz.U. 2009 r. Nr 18 poz. 97 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 165) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 214 poz. 1346 - Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 176 poz. 1238 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 208 poz. 1541 - Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225 - (art. 107) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2005 r. Nr 187 poz. 1577
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 100 poz. 834 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 14 poz. 115 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 10 poz. 68 - (art. 61) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych iśrodków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 42 poz. 386 - (art. 46) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 223 poz. 2221 - (art. 42) Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
  • Dz.U. 2003 r. Nr 223 poz. 2220 - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. ozmianie ustawy ojakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 208 poz. 2020 - Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności iżywienia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 166 poz. 1360 - (art. 56) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
  • Dz.U. 2002 r. Nr 135 poz. 1145 - Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 0oraz innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1802 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustaw: oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, opartiach politycznych, odostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania wwarunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach izadaniach gmin górniczych, ozmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wlatach 2001—2006, ozmianie ustawy ozamówieniach publicznych oraz outracie mocy ustawy okasach oszczędnościowo-budowlanych iwspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe
 • Dz.U. 2001 r. Nr 5 poz. 44
  Liczba aktów wykonawczych: 64
 • Dz.U. 2024 r. poz. 998 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 254 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań
 • Dz.U. 2024 r. poz. 28 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2750 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2513 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2489 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2460 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie udostępniania danych osobowych zawartych w rejestrze rzeczoznawców
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2354 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2134 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wzorów, koloru oraz sposobu przydzielania i zwracania munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1624 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1934 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 444 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności
 • Dz.U. 2020 r. poz. 371 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
 • Dz.U. 2020 r. poz. 49 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1449 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1227 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 934 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 541 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wzoru imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2148 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1949 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 17 ust.2b pkt 1

  Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić:

  1) szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

  – biorąc pod uwagę konieczność dostosowania sposobu dokonywania kontroli do wymagań związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz mając na względzie obowiązki określone w art. 5 ust. 1 lit. h, art. 12, art. 14, art. 34 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 35 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)

   

  [Szczegóły]