Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

 • Data aktu prawnego: 2019-10-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-11-29

  z wyjątkiem:
  1) art. 117–120, które weszły w życie z dniem 15 listopada 2019 r.;
  2) art. 108 pkt 3, 4 i 8 oraz art. 109 pkt 3, 4, 8, 9 i pkt 10 lit. a i c, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  3) art. 109 pkt 10 lit. b w zakresie art. 15e ust. 15 pkt 2, i pkt 11, art. 110, art. 111 pkt 2 lit. b, pkt 3, 5, 6, 9, 11, pkt 19 lit. b, pkt 21 w zakresie art. 295a § 2, pkt 22, pkt 23 lit. b i pkt 25, art. 115 pkt 1–6, art. 116 pkt 1 lit. a w zakresie art. 76 pkt 1 lit. b, oraz lit. b, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1302 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 113)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2174 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 114 i art. 120)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2392 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 118)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 43 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 112)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 283 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (art. 110)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 648 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (art. 116)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 768 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 115)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 109)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 900 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 111)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 108)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1421 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 117)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1571 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (art. 119)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1751 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 120)
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2537 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2502 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień