Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 2294

Data ogłoszenia: 2019-11-21

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-10-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-12-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie dotyczącym rejestrów publicznych innych niż rejestr danych kontaktowych osób fizycznych;
  2) art. 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegól-nych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695);
  3) art. 6 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.;
  4) art. 7:
  a) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.,
  b) pkt 1–3 i 5–7, które wchodzą w życie z dniem 28 maja 2020 r.;
  5) art. 11, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2192 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1302 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1954 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2224 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 649 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 653 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 700 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 756 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1000 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1397 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 7 i art. 11 pkt 1)
 • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 68) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień