Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 2473

Data ogłoszenia: 2019-12-21

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2019-12-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-12-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 3 w zakresie art. 3 ust. 1a pkt 3, art. 1 pkt 4 w zakresie art. 6b ust. 1 pkt 3 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  2) art. 12 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2192 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (art. 1 i art. 12 pkt 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 300 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 869 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 12 pkt 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1172 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1373 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1440 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1455 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1482 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1507 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1622 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 11)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień