Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy

 • Data aktu prawnego: 1999-09-10
 • Data wejścia w życie aktu: 1999-10-17
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 - (art. 13) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 - (art. 9) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 859
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2427 - (art. 4, art. 9 pkt 4) Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 11) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 694 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 408
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 89) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2122 - (art. 5) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1106 - (art. 6) Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 27) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 26) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 19
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1751 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1694 - (art. 3) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1556 - (art. 6) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1520 - (art. 5) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 694 - (art. 3) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 7) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2227 - (art. 50) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 - (art. 9) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2192 - (art. 25) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1958
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 - (art. 267) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 201 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2226
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 229) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 768 - (art. 10) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 648 - (art. 95) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
  • Dz.U. 2017 r. poz. 528 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
  • Dz.U. 2017 r. poz. 379 - (art. 1 pkt 3) Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 88 - (art.2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2138 - (art. 16) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2024 - (art. 4) Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 2137
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 48) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1228 - (art. 5) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1052 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 437 - (art. 9) Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 178 - (art. 9) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1932 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1855 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1712 - (art. 15) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1649 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1479 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1269 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 396 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1328 - (art. 5) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1215 - (art. 22) Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 312 - (art. 5) Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1304 - (art. 28) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1247 - (art. 15) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1149 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1036 - (art. 10) Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 186
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2007 r. Nr 111 poz. 765
  • Dz.U. 2007 r. Nr 64 poz. 432 - Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 61 poz. 410 - Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo dewizowe oraz innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635 - (art. 16) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 191 poz. 1413 - Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 188) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 79 poz. 546 - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
  • Dz.U. 2005 r. Nr 178 poz. 1479 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 177 poz. 1468 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1199 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 97 poz. 963 - (art. 40) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
  • Dz.U. 2004 r. Nr 93 poz. 894 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 68 poz. 623 - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo celne
  • Dz.U. 2004 r. Nr 29 poz. 257 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 162 poz. 1569 - Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy
  • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 84 poz. 774 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych igrach na automatach oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 213 poz. 1803 - Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę — Kodeks karny skarbowy
  • Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1178 - (art. 50) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe
  • Dz.U. 2002 r. Nr 89 poz. 804 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 204) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2002 r. Nr 41 poz. 365 - Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 106 poz. 1149 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia
  • Dz.U. 2001 r. Nr 11 poz. 82 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. ozmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy
  • Dz.U. 2000 r. Nr 62 poz. 717 - Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy — Kodeks karny skarbowy
  • Dz.U. 2000 r. Nr 60 poz. 703 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 1999 r. Nr 83 poz. 930
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1160 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
 • Dz.U. 2016 r. poz. 943 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd
 • Dz.U. 2016 r. poz. 853 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
 • Dz.U. 2011 r. Nr 94 poz. 552 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
 • Brak niezrealizowanych upoważnień