Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 226

Data ogłoszenia: 2020-02-12

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 • Data aktu prawnego: 2015-12-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 7 i 85, które weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.;
  2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które weszły w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 252
 • Dz.U. 2024 r. poz. 81 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1488 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyki
 • M.P. 2023 r. poz. 1479 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Stylizacja brwi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1372 -  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1361 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie negocjacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1353 -  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej ,,Przetwarzanie danych cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1346 -  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Użytkowanie zasobów cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1340 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1338 -  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie danymi cyfrowymi w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1335 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z zakresu danej dyscypliny naukowej w oparciu o aktywne metody w procesie dydaktycznym – trener akademicki” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1322 -  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1283 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w oświacie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1247 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1246 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1220 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1188 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie turbin wiatrowych (WTG – Wind Turbine Generator)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1182 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1175 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Facylitowanie – prowadzenie spotkań grupowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1160 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie i doskonalenie technik golfowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1159 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 21 ust.8

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, tryb pracy zespołów ekspertów, o których mowa w ust. 1 i 6, w tym sposób przygotowania opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, sposób porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji i przygotowania rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 6, oraz sposób dokumentowania prac tych zespołów, uwzględniając konieczność zapewnienia rzetelnego i sprawnego sporządzenia opinii i wydania rekomendacji oraz rzetelnego dokumentowania prac tych zespołów.

  [Szczegóły]