Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 278

Data ogłoszenia: 2020-02-20

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

 • Data aktu prawnego: 2020-02-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-02-21

  z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2173 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 53)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2288 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 49)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 537 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 48)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 864 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 51)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1352 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 46)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1482 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 50)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2203 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (art. 52)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 17 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 54)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 72 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 47)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień