Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Data aktu prawnego: 2003-07-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-11-17
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 96
 • Dz.U. 2023 r. poz. 234 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Opatów – zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 224 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Supraśl – klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 223 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Jabłeczna – prawosławny klasztor św. Onufrego”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 222 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2764 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2390 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Małujowice – kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1388 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1367 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego”
 • M.P. 2022 r. poz. 998 -  Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 808 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Tum – zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 632 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Radom – zespół klasztorny Bernardynów”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1019 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Puławy – zespół pałacowo-parkowy”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 769 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 768 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Tykocin – historyczny zespół miasta”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 767 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 719 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 81 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
 • Dz.U. 2021 r. poz. 56 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1901 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1823 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek”
 • Brak niezrealizowanych upoważnień