Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 288

Data ogłoszenia: 2020-02-21

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-02-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 5 pkt 3, 4 i pkt 5 lit. b oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;

  1a) art. 5 pkt 5 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.;
  2) (uchylony)
  3) art. 7 pkt 1, który wchodzi w życiez dniem 7 marca 2020 r.;
  4) art. 12 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 29 lutego 2020 r.;
  5) art. 12 pkt 3 i 4 oraz art. 15 i art. 16, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.;
  6) art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.;
  7) art. 19, który wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.;
  8) art. 20, który wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.;
  9) art. 21, który wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 432 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (art. 9)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 483 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 15 pkt 9, art. 16 pkt 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 243 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 17)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 505 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 5, art. 15 pkt 1, art. 16 pkt 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 785 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 10, art. 21)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 pkt 5, art. 16 pkt 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1115 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 15 pkt 10, art. 16 pkt 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1231 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 15 pkt 4, art. 16 pkt 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1438 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 16 pkt 3, art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 1, art. 15 pkt 2, art. 16 pkt 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1500 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 15 pkt 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1802 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (art. 17)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1861 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2019 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2070 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2134 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 20)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2309 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 21)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2357 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2363 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2412 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 89 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 15 pkt 8, art. 16 pkt 5, art. 20)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 121 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 286 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 365 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 7)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 187 - (art. 9) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 45) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień