Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 • Data aktu prawnego: 1991-01-24
 • Data wejścia w życie aktu: 1991-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2039
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1858
  • Dz.U. 2021 r. poz. 794 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 517
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 9) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 752 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 276
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1386 - (art. 2) Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 456 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1255
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2281 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 693 - (art. 17) Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 1206
  • Dz.U. 2014 r. poz. 496 - Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 400
  • Dz.U. 2012 r. poz. 76 - Dz.U. 2012 r. poz. 76
  • Dz.U. 2011 r. Nr 187 poz. 1109 - Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • Dz.U. 2009 r. Nr 92 poz. 753 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 142) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2007 r. Nr 166 poz. 1172 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 99 poz. 658 - Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 281 poz. 2779 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego
  • Dz.U. 2004 r. Nr 46 poz. 444 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2004 r. sygn. akt K 12/02
  • Dz.U. 2003 r. Nr 72 poz. 658 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 4/02
  • Dz.U. 2002 r. Nr 181 poz. 1515 - Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 42 poz. 371
  • Dz.U. 2002 r. Nr 4 poz. 34 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ozmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1788 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2001r. ozmianie ustawy okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu ibatalionach budowlanych oraz ustawy oświadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  • Dz.U. 2001 r. Nr 98 poz. 1070 - (art. 186) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 12 poz. 136 - Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
  • Dz.U. 1999 r. Nr 77 poz. 862 - Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 38 poz. 360 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118 - (art. 158) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 37 poz. 204 - Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1997 r. Nr 142 poz. 950
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 55) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 68 poz. 436 - Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 64 poz. 405 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 28 poz. 153 - Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 15 poz. 83 - Ustawa z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 138 poz. 681 - Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 4 poz. 17 - Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
  • Dz.U. 1994 r. Nr 99 poz. 482 - Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 21 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Dz.U. 1993 r. Nr 134 poz. 645 - Ustawa z dnia 3 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Dz.U. 1993 r. Nr 129 poz. 602 - Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.
  • Dz.U. 1993 r. Nr 29 poz. 133 - Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Dz.U. 1992 r. Nr 21 poz. 85 - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1991 r. Nr 104 poz. 450 - Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 1991 r. Nr 17 poz. 75
  Liczba aktów wykonawczych: 33
 • M.P. 2024 r. poz. 126 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
 • M.P. 2024 r. poz. 91 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
 • M.P. 2024 r. poz. 27 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 154 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
 • M.P. 2023 r. poz. 80 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1978 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości
 • M.P. 2022 r. poz. 257 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
 • M.P. 2022 r. poz. 128 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
 • M.P. 2022 r. poz. 53 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 127 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
 • M.P. 2021 r. poz. 79 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 157 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
 • M.P. 2020 r. poz. 78 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2019 r.
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1391 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzoru karty kombatanta i wniosku o jej wydanie oraz trybu jej wydawania i zwrotu
 • M.P. 2019 r. poz. 133 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
 • M.P. 2019 r. poz. 60 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 218 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
 • M.P. 2018 r. poz. 147 -  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
 • M.P. 2018 r. poz. 116 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2017 r.
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1576 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich
 • Brak niezrealizowanych upoważnień