Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 567

Data ogłoszenia: 2020-03-31

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Data aktu prawnego: 2020-03-31
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-04-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 10a i art. 12 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z mocą od dnia 8 marca 2020 r.;
  2) art. 7 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z mocą od dnia 14 marca 2020 r.;
  3) art. 7 ust. 1, 2 i 4–11 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z mocą od dnia 25 marca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2219 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 59 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 447 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 499 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 786 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 849 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 952 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 993 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1222 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1239 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 295 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 514 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 562 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 10)

Hasła:

 • Dz.U. 2020 r. poz. 1747 - (art. 19) Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1493 - (art. 21) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
 • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 74) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień