Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 • Data aktu prawnego: 2008-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2009-03-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 204
 • Dz.U. 2010 r. Nr 241 poz. 1617 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 229 poz. 1501 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD
 • Dz.U. 2010 r. Nr 160 poz. 1076 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 158 poz. 1065 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 158 poz. 1064 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
 • Dz.U. 2010 r. Nr 158 poz. 1063 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 157 poz. 1059 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 157 poz. 1055 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
 • Dz.U. 2010 r. Nr 157 poz. 1054 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 157 poz. 1053 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 156 poz. 1049 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju
 • Dz.U. 2010 r. Nr 156 poz. 1048 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 60 poz. 495 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich
 • Dz.U. 2009 r. Nr 32 poz. 249 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu kaucji
 • Dz.U. 2009 r. Nr 32 poz. 248 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
 • Dz.U. 2009 r. Nr 32 poz. 247 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 32 poz. 246 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 32 poz. 245 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
 • Dz.U. 2009 r. Nr 32 poz. 243 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 32 poz. 240 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 20
 • art. 46w ust.2 pkt 6

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  6) szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46w ust.2 pkt 7

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  7) warunki dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w innych przypadkach niż określone w art. 46na ust. 1-7

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 78 ust.10

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji

  uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej złożenia oraz pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 122 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 122 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 138s pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1)    szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 138s pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138l,

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 138s pkt 3

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 138s pkt 4

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  4)    rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138d ust. 1 i art. 138o, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, a także sposób ich prowadzenia

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 138u ust.9

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i art. 138w ust. 1

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]