Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 • Data aktu prawnego: 2016-12-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 834 - (art. 42) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 125
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1859 - (art. 5) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 973
  • Dz.U. 2023 r. poz. 203 - (art. 22) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2463 - (art. 29) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1512 - (art. 5) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1459 - (art. 57) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 872 - (art. 18) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 807 - (art. 13) Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1933
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1561 - (art. 4) Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1551 - (art. 56) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
  • Dz.U. 2021 r. poz. 255 - (art. 64) Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 159 - (art. 19) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 735
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 88) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 30) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1571 - (art. 11) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1309 - (art. 16) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1302
  • Dz.U. 2019 r. poz. 823 - (art. 18) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 150) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 492 - (art. 1) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 447 - (art. 39) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 229 - (art. 26) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2270 - (art. 22) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2243 - (art. 20) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2024 - (art. 12) Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1735 - (art. 23) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 158) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1182
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1089 - (art. 128) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 155) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 702 - (art. 1) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
  • Dz.U. 2018 r. poz. 538 - (art. 33) Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1529 - (art. 128) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1491 - (art. 10) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
  • Dz.U. 2017 r. poz. 624 - (art. 44) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2259
  Liczba aktów wykonawczych: 21
 • Dz.U. 2024 r. poz. 462 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2303 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2369 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2188 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2022 r. poz. 998 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1782 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 168 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 69 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1022 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 884 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2020 r. poz. 513 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2020 r. poz. 52 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2369 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2004 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2019 r. poz. 588 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia oraz warunków i trybu zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu oraz członkom Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 584 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1804 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2017 r. poz. 729 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2017 r. poz. 317 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 95 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 29 ust.6 pkt 1

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wysokość diety przysługującej przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 29 ust.6 pkt 2

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów. 

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 33c ust.2

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, finansowanych ze środków Funduszu, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu i zapobiegania udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.

   

  [Szczegóły]