Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Data aktu prawnego: 2003-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-07-01

  z wyjątkiem art. 4 ust. 4–6, art. 78 ust. 4, art. 170 ust. 3, które weszły w życie z dniem 4 listopada 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 132
 • Dz.U. 2022 r. poz. 694 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 214 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2337 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1670 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1609 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1436 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1334 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1127 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1085 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Dz.U. 2021 r. poz. 966 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 875 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich
 • Dz.U. 2021 r. poz. 695 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
 • Dz.U. 2021 r. poz. 192 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2331 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1755 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 572 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 51 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2339 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1991 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1604 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Brak niezrealizowanych upoważnień