Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

 • Data aktu prawnego: 2017-03-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-07-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 82 pkt 6 i 7, które weszły w życie z dniem 22 października 2017 r.;
  2) art. 4 pkt 28, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 31 ust. 1, art. 32 i art. 91, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2339 - (art. 9) Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2245
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1719 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1488 - (art. 69) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
  • Dz.U. 2022 r. poz. 872 - (art. 19) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 137) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1027
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 21) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 42) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 819
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1403 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1535 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1536 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1914 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2514 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1519 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1138 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień