Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1087

Data ogłoszenia: 2020-06-23

Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-05-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 12 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 945 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2140 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 72 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 110 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 230 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 470 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 505 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 7)

Hasła:

 • Dz.U. 2021 r. poz. 1005 - (art. 10) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • M.P. 2021 r. poz. 707 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie informacji związanych z poborem opłaty elektronicznej wykorzystującym technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC)
 • M.P. 2021 r. poz. 587 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o uruchomieniu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1909 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
 • Brak niezrealizowanych upoważnień