Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 • Data aktu prawnego: 2017-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-09-11

  z wyjątkiem art. 4 ust. 6, art. 17, art. 129, art. 130, art. 132–134 i art. 140, które weszły w życie z dniem 12 sierpnia 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2837 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1977 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2382 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2300 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Dz.U. 2018 r. poz. 127 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2444 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2306 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2129 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2061 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości za udział w pracach Rady
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1764 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Brak niezrealizowanych upoważnień