Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1106

Data ogłoszenia: 2020-06-25

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-05-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 8, który wszedł w życie z dniem 26 czerwca 2020 r.;
  2) art. 1, art. 4 pkt 1 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 865 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 900 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 19 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 106 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 343 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 505 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 7)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 694 - (art. 17) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2123 - (art. 10) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • M.P. 2020 r. poz. 614 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień