Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Data aktu prawnego: 2015-02-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-03-15
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1270 - (art. 5) Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 646 - (art. 4) Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 219 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 2114
  • Dz.U. 2021 r. poz. 904 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 127) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1341
  • Dz.U. 2020 r. poz. 300 - (art. 4) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1824 - (art. 6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1312
  • Dz.U. 2018 r. poz. 311 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 624 - (art. 38) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 278
  • Dz.U. 2017 r. poz. 5 - (art. 5) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2037 - (art. 1) Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 118) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 337 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 1551
  • Dz.U. 2015 r. poz. 653 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 308
  Liczba aktów wykonawczych: 90
 • Dz.U. 2022 r. poz. 985 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2022 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1875 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1874 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1872 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1870 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1869 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1863 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1861 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1827 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 1084 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 908 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2021 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1813 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2020 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1812 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2020 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1811 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2020 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1810 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2020 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1806 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2020 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1803 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2020 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1798 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2020 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1795 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 1065 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2020 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 14
 • art. 20 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  1) jednolitej płatności obszarowej

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  2) płatności za zazielenienie

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  3) płatności dla młodego rolnika

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  4) płatności dodatkowej

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  4) płatności dodatkowej

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  4) płatności dodatkowej

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  4) płatności dodatkowej

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  5) płatności związanych do powierzchni upraw

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 6

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

  określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

  6) płatności związanych do zwierząt

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.2

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]