Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze

 • Data aktu prawnego: 2011-04-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-11-07

  z wyjątkiem przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i c, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, które weszły w życie z dniem 7 maja 2012 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 11
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2185 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1954 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 800 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1777 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1758 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 998 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania
 • Dz.U. 2012 r. poz. 694 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 681 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 127 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 115 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 93 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień