Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1423

Data ogłoszenia: 2020-08-20

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-07-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-09-04
 • Data uchylenia:

  z wyjątkiem:
  1) art. 4 pkt 1 i 7, które wchodzą w życie z dniem 5 września 2020 r.;
  2) art. 4 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r.;
  3) art. 4 pkt 3–5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.;
  4) art. 4 pkt 6, który wszedł w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
  5) art. 5, art. 6 oraz art. 11, które weszły w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r.;
  6) art. 10, który wchodzi w życie z dniem 20 września 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2206 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 729 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1325 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 2)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 18) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień