Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

 • Data aktu prawnego: 1997-06-06
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-09-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1963 - (art. 9) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1860 - (art. 31 pkt 1) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1834 - (art. 1 i art. 10) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 30) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
  • Dz.U. 2023 r. poz. 852 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 818 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 289 - (art. 5) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2339 - (art. 3) Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1855 - (art. 7) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1726 - (art. 5) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1138
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2447 - (art. 3) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 2345
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2054 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1023 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1517 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1444
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 38) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 8) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 13) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2128 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1950
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 - (art. 3) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1135 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. sygn. akt P 20/17
  • Dz.U. 2019 r. poz. 870 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny
  • Dz.U. 2019 r. poz. 858 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt K 14/17
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 40) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2077 - (art. 3) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1600
  • Dz.U. 2018 r. poz. 663 - (art. 2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny
  • Dz.U. 2018 r. poz. 305 - (art. 13) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
  • Dz.U. 2018 r. poz. 20 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2204
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1214 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt P 124/15
  • Dz.U. 2017 r. poz. 966 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 952 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • Dz.U. 2017 r. poz. 773 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
  • Dz.U. 2017 r. poz. 768 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 244 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2138 - (art. 12) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1137
  • Dz.U. 2016 r. poz. 904 - (art. 32) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 862 - (art. 26) Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 437 - (art. 7) Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 428 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
  • Dz.U. 2016 r. poz. 189 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1855 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1707 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1549 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1528 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt P 37/14
  • Dz.U. 2015 r. poz. 541 - Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 396 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 538 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1247 - (art. 12) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1036 - (art. 5) Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 905 - Dz.U. 2013 r. poz. 905
  • Dz.U. 2013 r. poz. 849 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
  • Dz.U. 2012 r. poz. 611 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 240 poz. 1431 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 233 poz. 1381 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 217 poz. 1280 - (art. 5) Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 191 poz. 1135 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Dz.U. 2011 r. Nr 160 poz. 964 - Dz.U. 2011 r. Nr 160 poz. 964
  • Dz.U. 2011 r. Nr 133 poz. 767 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 117 poz. 678 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 94 poz. 549 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 72 poz. 381 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny
  • Dz.U. 2011 r. Nr 48 poz. 245 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy — Kodeks karny skarbowy
  • Dz.U. 2011 r. Nr 39 poz. 202 - (art. 3 pkt 1) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 24 poz. 130 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. o sprostowaniu błędu
  • Dz.U. 2011 r. Nr 17 poz. 78 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny
  • Dz.U. 2010 r. Nr 240 poz. 1602 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy o Policji
  • Dz.U. 2010 r. Nr 225 poz. 1474 - Dz.U. 2010 r. Nr 225 poz. 1474
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 107) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 152 poz. 1021 - (art. 2) Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy — Kodeks karny
  • Dz.U. 2010 r. Nr 152 poz. 1018 - (art. 6) Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 127 poz. 857 - (art. 64) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  • Dz.U. 2010 r. Nr 125 poz. 842 - (art. 5) Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 98 poz. 626 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego
  • Dz.U. 2010 r. Nr 98 poz. 625 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy — Kodeks karny wykonawczy, ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 40 poz. 229 - (art. 4) Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 40 poz. 227 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska
  • Dz.U. 2010 r. Nr 7 poz. 46 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego
  • Dz.U. 2009 r. Nr 206 poz. 1589 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny skarbowy, ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 201 poz. 1540 - (art. 99) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 190 poz. 1474 - (art. 92) Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
  • Dz.U. 2009 r. Nr 168 poz. 1323 - (art. 200) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
  • Dz.U. 2009 r. Nr 166 poz. 1317 - (art. 9) Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 63 poz. 533 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 11/08
  • Dz.U. 2009 r. Nr 62 poz. 504 - (art. 72) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 214 poz. 1344 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 173 poz. 1080 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt. K 5/07
  • Dz.U. 2008 r. Nr 171 poz. 1056 - (art. 10) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 122 poz. 782 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny
  • Dz.U. 2008 r. Nr 90 poz. 560 - Dz.U. 2008 r. Nr 90 poz. 560
  • Dz.U. 2007 r. Nr 192 poz. 1378 - (art. 36) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • Dz.U. 2007 r. Nr 124 poz. 859 - (art. 37) Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
  • Dz.U. 2007 r. Nr 123 poz. 850 - (art. 22) Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
  • Dz.U. 2007 r. Nr 89 poz. 589 - (art. 98) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  • Dz.U. 2006 r. Nr 226 poz. 1648 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 - (art. 37) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
  • Dz.U. 2006 r. Nr 190 poz. 1409 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. sygn. akt P 3/06
  • Dz.U. 2005 r. Nr 180 poz. 1493 - (art. 15) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 178 poz. 1479 - (art. 5) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1363 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego i ustawy — Kodeks karny wykonawczy
  • Dz.U. 2005 r. Nr 132 poz. 1109 - (art. 1) Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny
  • Dz.U. 2005 r. Nr 90 poz. 757 - (art. 6) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 86 poz. 732 - (art. 23) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 243 poz. 2426 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny i ustawy — Kodeks karny wykonawczy
  • Dz.U. 2004 r. Nr 93 poz. 889 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 69 poz. 626 - (art. 1) Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. ozmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy — Kodeks wykroczeń
  • Dz.U. 2004 r. Nr 25 poz. 219 - (art. 179) Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 - (art. 42) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 199 poz. 1935 - (art. 1) Ustawa z dnia 3 października 2003 r. ozmianie ustawy — Kodeks karny
  • Dz.U. 2003 r. Nr 179 poz. 1750 - (art. 162) Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  • Dz.U. 2003 r. Nr 121 poz. 1142 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2003 r. sygn. akt SK 38/01
  • Dz.U. 2003 r. Nr 111 poz. 1061 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 98 poz. 1071 - (art. 95) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 116 poz. 1216 - (art. 43) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
  • Dz.U. 2000 r. Nr 93 poz. 1027 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 548 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny
  • Dz.U. 1999 r. Nr 83 poz. 931 - (art. 4 § 6) Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 64 poz. 729 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 128 poz. 840 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. o sprostowaniu błędów.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 88 poz. 553

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień