Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1492

Data ogłoszenia: 2020-08-31

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

 • Data aktu prawnego: 2020-02-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-01

  z wyjątkiem art. 7 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 847 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2019 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2070 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2277 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2365 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1406 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1426 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 1 i art. 9)
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1493 - (art. 19) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień