Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1493

Data ogłoszenia: 2020-08-31

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

 • Data aktu prawnego: 2020-08-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-09-01
 • Data uchylenia:

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 2 i 3, art. 3 pkt 10 i 11 oraz art. 10 pkt 12 lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 13 marca 2020 r.;
  2) art. 21, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.;
  3) art. 9 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 31 maja 2020 r.;
  4) art. 23, który wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. z mocą od dnia 18 lipca 2020 r.;
  5) art. 42, który wchodzi w życie z dniem 5 września 2020 r.;
  6) art. 4 pkt 58 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 31 październia 2020 r. ;
  7) art. 3 pkt 2, 3 i 7 lit. c, art. 4 pkt 32 lit. b, art. 6, art. 10 pkt 2 lit. a, b i c w zakresie art. 5 ust. 3b i pkt 11, art. 35, art. 36 oraz załączniki nr 1 i 2 do ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  8) art. 4 pkt 4, 10 i 56 lit. a w zakresie art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e tiret trzecie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 823 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 916 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 399 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 849 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 852 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 952 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1239 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1252 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 172 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 186 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 295 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 357 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 20)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 514 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 562 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 567 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 22)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 702 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 944 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1169 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (art. 16)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1262 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (art. 23)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1291 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (art. 24)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1492 Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (art. 19)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień