Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1639

Data ogłoszenia: 2020-09-23

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-09-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1, pkt 3 w zakresie dodawanych przepisów art. 15kc ust. 1–4 oraz ust. 13, 20 i 21 i pkt 14, które weszły w życie z dniem 24 września 2020 r.;
  2) art. 1 pkt 3 w zakresie dodawanych przepisów art. 15kc ust. 5–12, ust. 14–19 i ust. 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  3) art. 1 pkt 4–7 i pkt 10–13, które wchodzą w życie z dniem 15 października 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2214 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2357 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 794 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1262 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1643 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień